Ảnh chụp người Brazil nghèo khổ đang bới đống xác động vật để tìm thức ăn cho thấy cuộc khủng hoảng lương thực đang hoành hành tạ...